E-liste RSNOG zajednice

Komunikacija RSNOG zajednice odvija se putem elektronskih diskusionih lista (e-liste) i javnih skupova.

E-liste RSNOG zajednice su, po pravilu, otvorene i ne smeju biti korišćene za reklamiranje komercijalnih aktivnosti, proizvoda i usluga.

RSNOG je mesto za tehničku diskusiju o funkcionisanju internet mreža i usluga u Srbiji. O političkim, pravnim i ekonomskim pitanjima diskutuje se u meri u kojoj utiču na tehničke aspekte funkcionisanja Interneta.

Opšta RSNOG e-lista

Opšta RSNOG e-lista je otvorena za sve mrežne administratore u Srbiji. Listu trenutno prate zaposleni u domaćim telekomunikacionim operatorima i internet provajderima (Telekom Srbija, Telenor, VIP Mobile, Orion telekom, IKOM, Radijus vektor, AVcom, EUnet, Beotel), hosting provajderima (Mainstream), Serbian Open eXchange (SOX), Akademskoj mreži Srbije i drugi.

Posebne e-liste

Diskusija o specifičnim temama između članova RSNOG zajednice može da se odvija u okviru posebnih interesnih grupa. Ove grupe su, po pravilu, otvorenog karaktera, osim u slučajevima kada se formiraju radi razmene poverljivih informacija, čije otkrivanje može imati negativan uticaj na bezbednost mreža i usluga. Svaka posebna interesna grupa ima sopstvenu e-listu. Posebna interesna grupa može da bude zatvorena na zahtev njenih članova ili zbog neaktivnosti duže od tri meseca. Kada posebna grupa prestane sa radom, njena e-lista se arhivira.

Trenutno nema aktivnih posebnih grupa.

Prijava na e-listu

    Odjava sa e-liste

      Arhiva poruka